PRODUKTY FINANSOWE ONLINE

KREDYTY, POŻYCZKI, KONTA OSOBISTE, KARTY


Kredyt Prostoliczony za 10 zł to kredyt dla osób, które lubią mieć kontrolę nad swoimi finansami.

Jego koszty są proste do policzenia - to tylko 10 zł kosztów miesięcznie za każdy pożyczony 1000 zł, niezależnie od okresu spłaty kredytu, przez cały czas jego trwania.

  • weź kredyt od 10 000 zł do 120 000 zł, nawet na 6 lat
  • kredyt możesz przeznaczyć na dowolny cel,
  • dopasuj wysokość kwoty i czas spłaty do Twoich potrzeb i możliwości,
  • w celu podwyższenia kwoty kredytu połącz dochody swoje i małżonka lub innego członka rodziny,
  • jesteś bezpieczny - w ramach oferty zapewniamy ubezpieczenie na życie.

Tylko do 31 grudnia trwa promocja kredytu gotówkowego, w której za każdy pożyczony 1000 zł zapłacisz jedynie 10 zł kosztów miesięcznie.

Czuj się pewnie!

W ramach promocji Kredyt Prostoliczony za 10 zł, każdy kredytobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem Pakiet Podstawowy Życie.

To grupowe ubezpieczenie, które sprawia, że w trudnej sytuacji życiowej Ubezpieczyciel zadba o spłatę Twojego kredytu. Ubezpieczenie gwarantuje Twoim bliskim stabilną sytuację finansową na wypadek Twojej śmierci lub trwałego inwalidztwa.

To jedyna taka promocja na rynku!

Promocja trwa od 03.11.2014 r. do 31.12.2014 r. Regulamin promocji "Kredyt Prostoliczony za 10 zł" dostępny jest w placówkach bankowych, placówkach partnerskich, biurach kredytowych, punktach obsługi klienta w sieci E.Leclerc, pod numerem serwisu telefonicznego CA24: 801 33 00 11/71 35 49 554 i na stronie www.credit-agricole.pl. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, która w okresie trwania promocji zawrze umowę kredytu gotówkowego na kwotę min. 10 000 zł (kwota wypłacana Klientowi) oraz przystąpi do grupowego ubezpieczenia w Pakiecie Podstawowym Życie. Szczegółowy zakres grupowego ubezpieczenia spłaty kredytu znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A., Ubezpieczyciel: CACI Life Limited i CACI Non-Life Limited, oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.
Dla kredytu w wysokości 10 000 zł (całkowita kwota kredytu), spłacanego w 48 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem nominalnym 8,05% (stopa stała): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 22,9%, całkowita kwota do zapłaty 14 799,84 zł, całkowity koszt kredytu 4 799,84 zł (w tym: odsetki 2 183,02 zł, prowizja 800 zł, opłata za ochronę ubezpieczeniową w Pakiecie Podstawowym Życie 1 816,82 zł), kwota raty miesięcznej 308,33 zł. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, opłatach dotyczących kredytu gotówkowego i wymaganych przez Bank dokumentach znajdują się na www.credit-agricole.pl oraz w placówkach bankowych, a także pod numerem serwisu telefonicznego 801 33 00 11/71 35 49 554. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.